Välkummin te Fôrenina Talô Malungsmål!

Föreningen är f n vilande, nya medlemmar behöver ej betala årsavgift för innevarande år (2016)

Nedan finns länkar till våra verksamheter:

Startsida Styrelsen/kontakta oss Föreningsträffar Föreningens utgivning Var ligger Malung? 

(----------Sök i SKINNAREBYGD 1948-2001----------)

-----Söktjänstens nya adress: malungsmal.se/skinnarebygd/search.php-----

"Föreningen för malungsmålets främjande i tal och skrift, inspelningar och annan dokumentation

samt utgivning av böcker på malungsmål och svenska"

Bankgiro: 5304-8963

Organisationsnummer: 80 24 22 - 1254

I nästan tio år samlades 21 vittra malungsbor regelbundet för att dokumentera ord och uttryck i malungsmålet. Resultatet blev ett större arbete, nämligen ett manus till en malungsordbok med ca 10 000 ord. 29/1 2004 bildades en förening som har till syfte enligt stadgarna:

§ 2 Föreningens syfte. Föreningen syftar till malungsmålets främjande i tal och skrift, inspelningar och annan dokumentation samt utgivning på malungsmål och svenska.

§ 3 Föreningensuppgifter. Föreningen skall

Föreningen fick snabbt c:a 80 medlemmar och på de möten som anordnats under året kunde de närvarande starkt känna vilken kraft det finns i målet och hur nära förknippat med västerdalarnas kulturarv detta mål är. I dag har föreningen cirka 110 medlemmar.